x Bezpieczny Hotel - przestrzegamy zasad ochrony przed zakażeniem COVID-19.

Regulamin

 1. Turysta dokonuje rezerwacji noclegów osobiście lub telefonicznie.
 2. Od turysty pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu w wysokości 40% wartości pobytu, płatny w terminie 3 dni od daty rezerwacji, na konto “Morskie Oko”.
  a) po otrzymaniu zadatku “Morskie Oko” dokonuje potwierdzenia rezerwacji.
  b) w przypadku rezygnacji z rezerwacji pobytu zadatek ulega przepadkowi.
 3. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych oraz uregulowania należności za cały pobyt z góry niezwłocznie po przyjeździe.
 4. Wszelkie należności winny być dokonywane w formie gotówkowej.
 5. W przypadku przerwania pobytu przez gościa w jego trakcie nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 6. “Morskie Oko” za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, aparaty fotograficzne, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową “Morskie Oko” nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Wszystkich gości prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a szczególnie prosimy nie używać w pokojach grzejników elektrycznych, grzałek itp.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia majątku “Morskie Oko”.
 9. Prosimy nie wynosić z pokoi przedmiotów stanowiących własność “Morskie Oko”
 10. Doba w “Morskie Oko” rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 11. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie pokoi do godz.22.00.
 12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren “Morskie Oko”.
 13. Cisza nocna obowiązuje od godz.22.00 do godz.7.00.
 14. W obiekcie budynku Morskie Oko obowiązuje zakaz palenia.
 15. Liczba osób mających zamieszkać jest ograniczona do liczby osób podanych przy rezerwacji. W razie jakichkolwiek zmian prosimy o kontakt.
 16. Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymania pokoju w stanie zastanym.
 17. Nie posiadamy do udostępnienia pomieszczenia do przechowywania rowerów.
 18. Obowiązuje zakaz wnoszenia rowerów do pokojów gości.
 19. Nie akceptujemy zwierząt.
 20. Zgodnie z Ustawą z dnia 1.01.2020 r. faktury wystawiamy w dniu przyjazdu przy rozliczeniu.
 21. Za pozostawione rzeczy Gości Morskie Oko nie odpowiada i nie wysyła.
 22. Parking dla Gości jest dostępny w dniu przyjazdu od godz. 12 do godz. 10 w dniu wyjazdu.
 23. Administratorem danych jest Villa Morskie Oko.

Villa Morskie Oko to nowo-wybudowany obiekt, znajduje się w zacisznej,
otoczonej zielenią Pogorzelicy, 100m od plaży.
Pogorzelica to piękna i ciekawa miejscowość, w której błękitny horyzont spotyka się z cudowną piaszczystą plażą, klifami i sosnowymi lasami.