x Bezpieczny Hotel - przestrzegamy zasad ochrony przed zakażeniem COVID-19.

Bezpieczny Hotel

  1. Cały czas koordynujemy i nadzorujemy działania związane z higieną, dezynfekcją i utrzymaniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego.
  2. Nasze procedury i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego na bieżąco dostosowujemy do aktualnych wytycznych m.in. Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.
  3. Kuchnie ogólnodostępne dla Gości są wyłączone z użytku.
  4. Nie udostępniamy pomieszczenia do przechowywania rowerów.
  5. Leżaki nie będą udostępniane Gościom.
  6. Zakaz przebywania w pensjonacie osób nie zakwaterowanych.

 

Po przyjeździe otrzymają Państwo do podpisania następujące oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, mającą miejsce w kraju i na świecie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego oświadczenia oraz złożenie pod nim podpisu.
Jednocześnie informujemy, że podanie fałszywych informacji lub zatajenie prawdy wiązało się będzie z dochodzeniem przez Nas odszkodowania na zasadach odpowiedzialności określonych w Kodeksie Cywilnym, a w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, informujemy o konieczności zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia czynu zabronionego, opisanego w Kodeksie Karnym.
Nadto, uprzejmie zawiadamiamy, że pod poniższym oświadczeniem podpis składa każda z osób pełnoletnich, przebywających w jednym pokoju i bierze odpowiedzialność za osoby małoletnie.

  1. Oświadczam, że w moim najbliższym otoczeniu (krewni, powinowaci), nie ma osób przebywających na kwarantannie.
  2. Oświadczam, że w moim najbliższym otoczeniu (krewni, powinowaci), nie ma osób, u których w przeciągu ostatnich dwóch tygodni stwierdzono zarażenie wirusem COVID-19.
  3. Oświadczam, że na dzień podpisania niniejszego oświadczenia, nie zdiagnozowano u mnie zakażenia wirusem COVID-19.

Villa Morskie Oko to nowo-wybudowany obiekt, znajduje się w zacisznej,
otoczonej zielenią Pogorzelicy, 100m od plaży.
Pogorzelica to piękna i ciekawa miejscowość, w której błękitny horyzont spotyka się z cudowną piaszczystą plażą, klifami i sosnowymi lasami.